Pædagogen

Mit pædagogiske arbejde startede i 1980. Som pædagogmedhjælper fik jeg et indblik i daginstitutions hverdagsliv, hvor jeg oplevede en anerkendende og respektfuld måde at møde børn og forældre på. Denne verden vil jeg være en del af, tænkte jeg.
Først efter 14 år, to børn og en skilsmisse, passede det i mit privatliv at læse til pædagog. Det har jeg aldrig fortrudt.
I det der kaldes Bachelor, skrev jeg om ” Omsorgssvigt og tidlig indsats”. Mit research og den teoretiske viden jeg fik, afgjorde min retning som professionel.
Jeg besluttede mig for at have fokus på familien med barnet i centrum.

Efterfølgende giver jeg nogle eksempler på mine erfaringsområder.

– Legen og dens betydning
– Sproglege
– Sanse motorik
– Læringsstile
– Børnemeditation
– Behov og Følelser (Girafsprog)
– Sprogstimulering til børn med dansk som andetsprog
– Forudsigelighed og genkendelighed

Special pædagogiske indsatser til børn med:

Fysiske handicap – Infantil Autisme – ADHD – Føtal Alkohol Syndrom
Præmaturbørn – Særlig Sensitive børn – Elektiv Mutisme
Tilknytningsforstyrrelser – Gennemgribende udviklingsforstyrrelse m.a.
Omsorgssvigt – Tosprogede børn – Adoptivbørn – Hørenedsættelse
Udtalevanskeligheder – Ikke diagnosticerede børn
Spiseforstyrrelse – Tilbagegang i udvikling

– Inklusion af børn i dagtilbud og skoleregi
– Den sociale historie, eks. hvordan er jeg/du sammen med andre i leg
– Boardmaker, billeder der skaber forudsigelighed
– Forældrerådgivning og vejledning omkring specialpædagogiske
handlemuligheder
– Rådgivning til forældre med en anden etnisk baggrund

 

Ønsker du første samtale til 350 kr. klik her